Årets første utgave av medlemsbladet «Å leve med glaukom» er nå sendt ut. Du kan lese bladet her.