optiker

Gro Horgen Vikesdal er optiker i Oslo sentrum. Hun har arbeidet i privatpraksis i seks år og prøver å ha med seg i tankene at de personene hun undersøker kan ha glaukom – uten å vite om det. ”Glaukom er en snikende og ofte symptomfri sykdom. Mørketallene er derfor store. Som optiker har jeg nødvendig utstyr til å oppdage sykdommen i en tidlig fase,” sier hun. ”Med over 1 400 kollegaer landet rundt, har vi totalt sett en unik mulighet til å oppdage langt flere glaukomtilfeller enn det vi gjør idag.” 

AUSTRALIA FOREGANGSLAND?
Gro har oppholdet seg ett år i Australia, et land der utgifter til øyekontroller er dekket av det offentlige. ”Alle innbyggerne har derfor mulighet til gratis å sjekke om det er noe galt med synet,” sier hun. ”Muligheten for en slik screening, der også glaukomtilfeller ville kunne avdekkes, hadde vært fantastisk også her hjemme. Men jeg innser at dette – som mye annet – er et spørsmål om penger. Jeg får derfor konsentrere meg om de som oppsøker meg fordi de har oppdaget at de ser dårlig.

De var forresten veldig flinke til å synliggjøre glaukomsykdommen hos optikerne i Australia. Blant annet husker jeg en plakat med den blinde artisten Ray Charles, der han sier at han ikke hadde behøvd å være blind – dersom han hadde visst!”

GOD TID TIL Å UNDERSØKE
Gros kunder oppsøker henne vanligvis fordi de ser litt dårlig og trenger briller, eller vil undersøke om de bør endre styrke i brilleglass eller kontaktlinser. Mange kommer også til regelmessige kontroller – dette gjør det mulig å oppdage forandringer i synet før disse fører til eventuell synsskade.

”Jeg bruker sjelden mindre enn en halv time på en konsultasjon,” sier Gro. ”Fem til ti minutter av disse settes av til spørsmål og svar – fra begge sider. Jeg forklarer hvorfor jeg spør og hva jeg er på jakt etter. Kunden får svar på sine spørsmål, og jeg poengterer at alle spørsmål er viktige. Jeg avslutter alltid med å spørre om det er enda noe mer han eller hun lurer på.

I FAMILIEN?
Ved første konsultasjon går vi grundig gjennom vedkommendes historie og jeg stiller spørsmål som berører den generelle helsetilstanden. Har noen grønn eller grå stær i familien? Har noen høyt blodtrykk eller diabetes? Glaukom er en arvelig sykdom, så en bekreftelse på dette spørsmålet gjør det naturlig med en grundig undersøkelse.

MÅLER NESTEN ALLTID TRYKKET
Øyetrykket måler jeg rutinemessig dersom kunden er over 35 år, men dersom noen i familien har sykdommen foretar jeg undersøkelsen også ved lavere alder. Jeg har også en synsfeltmåler, slik at jeg kan oppdage også glaukom der trykket kan være normalt.

En tredje mulighet er å benytte et spesielt apparat som gjør det mulig å se, og eventuelt fotografere, eventuelle forandringer i synsnerven. Å studere netthinnen slik er for øvrig noe jeg gjør med alle pasienter. Ser jeg noe jeg stusser over eller er usikker på, sender jeg vedkommende videre til øyelege eller sender bildet digitalt over nettet for å få en ekspertuttalelse.

Med det avanserte utstyret vi optikere sitter med og som er svært enkelt i bruk, kan vi oppdage uregelmessigheter hos pasienten som hadde vært umulige for få år siden. For brukerne får vi derfor si at det er bra at optikere generelt er utstyrsfreakere,” sier Gro med et smil.

TILLEGGSUTDANNELSE
Med sin mastergrad i klinisk optometri har Gro god oversikt over øyelegenes felt, blant annet har hun kunnet gå noe dypere i sykdomslære. Dette gjør det lettere å vite hva hun skal lete etter.

Optikere generelt har også hatt mulighet for å oppgradere seg når det gjelder glaukom. Hovedtema på fjorårets landsmøte var nettopp denne sykdommen, og flere norske og internasjonale eksperter tok for seg temaet tre hele dager i strekk.

BEDRET DIALOG MED ØYELEGER
”Alle faggruppene innen helsevesenet har en felles oppgave i å forsøke å oppdage øyelidelser. For meg er dette et viktig utgangspunktet,” sier Gro engasjert.

”Om det så er en allmennpraktiker, en optiker eller en øyelege som først får mistanke om at en pasient har glaukom, så må det beste for samfunnet og den enkelte være at sykdommen avdekkes. Derfor er jeg glad for at vi optikere stadig får en bedre dialog med øyelegene og ikke lenger er så redde for å tråkke hverandre på tærne.

I dag er det dessverre slik at optikere ikke kan henvise en pasient direkte videre til øyelege. Vedkommende må via sin fastlege. Personlig mener jeg vi optikere er like godt skikket til å foreta slik henvisning, og det arbeides med å få til en slik løsning.

”ALLE” GÅR FORBI EN OPTIKER
Det finnes over 1 400 optikere i Norge. Tenk deg hvor mange tilfeller av glaukom vi kunne oppdaget, dersom folk flest bestemte seg for å sjekke synet sitt regelmessig. Mange besøker ikke en optiker for annet enn å kjøpe solbriller.

97-98 % av optikerne tar rutinemessig kontroll av øyetrykket og flere og flere har også mulighet for å avdekke normaltrykksglaukom via synsfeltsundersøkelser. Mørketallene kunne vært betraktelig lavere dersom terskelen for å gjøre en generell synsundersøkelse hadde vært lavere.

De fleste av oss oppsøker regelmessig tannlege, ”for sikkerhets skyld”. Kanskje vi skulle blitt like flinke til å sjekke synet vårt – ”for sikkerhets skyld!” avslutter optiker Gro Horgen Vikesdal.

(Fra medlemsbladet ”Å leve med glaukom”, nr. 1 2006.)